martes, agosto 12, 2008

Dia Mundial de la Joventut


Fa un any, en l’article per commemorar el dia Mundial de la Joventut, vaig destacar que la nostra, era una ciutat jove i que per tant calia treballar i impulsar polítiques que des de diferents vessants poguessin donar resposta a les necessitats reals dels joves.

Avui, un any després podem dir que amb el nou Pla Local de Joventut de Lleida, ja hem fica’t les bases d’un conjunt de mesures per als joves, però en definitiva per a tota la societat lleidatana, ja que és una clara voluntat de l’Ajuntament de Lleida i de la Regidoria de Joventut implicar als joves en un projecte de ciutat global. Per això les demandes i problemes dels joves, ho són alhora de tota la ciutat.

No són temps fàcils pels joves, negar-ho seria donar l’esquena a la realitat. Estem immersos en una situació econòmica difícil amb perspectives d’agreujar-se en els propers mesos. Tant la crisi actual com el propi model econòmic, han provocat el sorgiment d’una generació de joves mileuristes, d’altres que ni arriben a ser-ho, i fins i tot d’altres que es troben sense feina. Això provoca, entre d’altres coses, que uns i altres tinguin problemes per trobar una feina adequada al seu nivell de formació, i que els complica accedir a un habitatge digne. Però lamentar-nos sense buscar alternatives i opcions, no serveix de res. Cal actuar des de la nostra responsabilitat com a administració pública de proximitat tenint en compte les nostres competències. És la nostra feina buscar solucions i garantir l’accés a les mateixes opcions i oportunitats a tota la joventut de Lleida per tal de que puguin iniciar el seu projecte de futur.

Un dels pilars de l’emancipació de la gent jove és l’habitatge. La Borsa d’habitatge jove de l’Ajuntament de Lleida funciona a ple rendiment. Hem gestionat prop de 150 pisos, el que suposa uns 350 joves de la ciutat que es beneficien d’un habitatge de lloguer a bon preu i en bones condicions. A més d’unes garanties òptimes per als llogaters que fan possible aquest servei. A part de la col·laboració estreta amb l’Oficina Local d’Habitatge, els pisos per a voluntaris al Centre Històric, la tramitació d’ajudes autonòmiques i estatals....I seguirem treballant en aquesta línia, perquè creiem que hem d’invertir el màxim d’esforços per donar resposta a la principal preocupació que tenen els joves de la nostra ciutat.

Però per treballar per l’emancipació també hem de garantir que els joves tinguin una bona formació que els permeti tenir un lloc de treball estable per mantenir aquest nou projecte de vida, i més quan la situació econòmica global fa als joves encara més vulnerables.

En la formació també estem treballant. Així, estem impulsant que la Formació Professional sigui una eina important per a l’educació, no només per als joves sinó al llarg de la vida, per actualitzar els coneixements dels professionals i fer-los més competitius en el mercat laboral. Per això hem reformulat l’Institut Municipal d’Ocupació, que en col·laboració amb la Regidoria de Joventut assessora i informa als joves dels diferents centres de quines són les seves opcions formatives de futur i els mecanismes d’inserció laboral . La col·laboració amb la Universitat de Lleida és constant. Apostem per garantir una formació d’excel·lència que permeti als joves tenir una bona base per accedir a un treball de qualitat. Hem de reforçar i facilitar les iniciatives dels joves emprenedors, una part dels quals tenen un espai al Parc Científic que lideren l’Ajuntament i la Universitat de Lleida.

El lleure i les cultures juvenils també són molt importants. Creiem en els grups novells que comencen, i els hi donem l’oportunitat de tocar en esdeveniments culturals importants per la ciutat. Treballem per a que la cultura sigui un espai de relació entre els joves i que afavoreixi el contacte entre els joves de diferents procedències. Apostem per un lleure alternatiu i de qualitat amb activitats que fomentin els hàbits saludables. Seguim treballant per consolidar la xarxa de 200 voluntaris joves que tenim a Lleida, i continuarem donant-los-hi les oportunitats per a que coneguin Europa i ens aportin tot el que han aprés. Són moltes les accions que estem realitzant des de l’Ajuntament de Lleida i des de la Regidoria de Joventut per donar resposta a les demandes de tots els joves, amb independència de l’edat, procedència, sexe,... I encara en farem més. Només així, consolidarem una ciutat cohesionada, justa, i amb una igualtat d’oportunitats real per a tota la joventut de Lleida. Els trets que caracteritzen a la nostra ciutat, i que generen estima dels joves per Lleida.

Lleida és una ciutat mestissa, i la joventut de la nostra ciutat és evidentment un col·lectiu plural amb inquietuds diverses i necessitats diferents. Cal reconèixer aquesta realitat com una riquesa, i cal que les polítiques públiques s’adaptin a aquest context.

Apostem per una joventut activa, emprenedora, amb una bona formació i amb capacitat de reflexió i crítica, dinamitzadora d’activitats culturals, en definitiva, una joventut solidària i compromesa amb la seva ciutat.