miércoles, agosto 15, 2007

Els valors dels joves, valors de la JSC

El vídeo editat pel dia Mundial de la Joventut