martes, noviembre 21, 2006

De Kioto a Nairobi, la visió d'un problema de tots


La setmana passada es va realitzar a Nairobi (Kenya) una cimera internacional per avaluar quin era l'estat dels acords que s'havien pres uns anys abans a Kioto i si realment els països que els van signar estaven complint tot el que havien promès. El principal objectiu era disminur les emissions de CO2 a l'atmosfera per tal de reduir els efectes del canvi climàtic i aixi frenar el calentament global al que s'està sotmetent el nostre planeta.
La majoria dels països que van signar, han intentat complir els objectius fixats a Kioto, tot i que els esforços són insuficients. L'objectiu de la cimera de Nairobi és que al 2009 els països tinguin unes emissions un 50% menys que a l'any 2000. Així es podrà començar a parlar al 2012 de com podem seguir afrontant aquest problema.
El problema sobre aquesta adaptació és el de sempre. Els països rics (a banda d'EEUU que no ha signat el protocol de Kioto) veuen amb recel aquesta imposició, tot i que comencen a moure fitxa per reduir paulatinament les emisions. Els països per la seva banda, a part de no tenir els recursos suficients per poder fer front a la reforma de les seves industries, veuen Kioto com un fre a la incipient industria que s'instala en els països del tercer Món.
El que si que es pot respirar a l'ambient és que la predisposició de molts ministres cap a les mesures per reduir les emisions és cada cop millor. Ara caldrà veure si aquesta predisposició es tradueix en fets i per tant en diners i inversions per adaptar-nos al protocol i ajudar a aquells que no puguin. Propostes com els impostos per emisions semblen que cada cop cobren més força. És trist que un problema que és de tots, ja que el planeta que tenim ara és el que hem de deixar a les generacions futures, tingui com única solució castigar econòmicament als països. Que passarà? Que sense l'ajuda dels països del nord, els països en vies de desenvolupament no es podran adaptar, produiran més emissions i per tant hauran de pagar. (Espanya contribuirà amb 2 millons d'euros per crear un fons que ajudi als països africans a adaptar-se) El nostre amic peix que sempre es mossega la cua. El canvi climàtic no és una pel·lícula de ciència ficció, però malauradament molt s'ho miren des de la butaca.
Per sort, s'està creant un moviment ciutadà anomenat Movimiento Clima, que compta amb l'aval de Kofi Annan i de diverses ONG's, que té com objectiu implicar als ciutadans per tal de reduir el canvi climàtic. 13 accions recomanades i tu et compromets a realitzar-ne una. És un petit gra de sorra que podem realitzar, i de moment ja hi ha 5200 grans de sorra. És tasca de tots implicar-nos per deixar el planeta tal i com ens el vam trobar.