miércoles, agosto 02, 2006

Saps qui actua?


Aquest és el lema de l'última campanya que s'ha endegat des del ministeri de Sanitat per tal de concienciar als joves d'entre 16 i 20 anys de la importància de l'ús del preservatiu en les relacions sexuals.
Aquesta campanya que té un format molt atractiu per la gent jove, crec que és una de les més encertades en els últims anys, ja que és alarmant el número de cassos de malalties de transmssió sexual en la població jove. Tenint en compte que són malalties que havien disminuit considerablement en els últims temps. Això també s'associa a un augment de cassos de SIDA a la nostra societat, i en concret en les parelles heterosexuals.
A què és degut tot això? Probablement i com apunt molts epidemiòlegs, la gent s'ha confiat molt. Els joves saben que moltes d'aquestes malalties tenen cura i que fins i tot la SIDA ha passat de ser una malaltia mortal a una malaltia crònica, pel que no cal patir gaire per l'ús del preservatiu.
Realment la majoria de malalties com la Sífilis, les infeccions per clamidia, herpes, neisseries,... tenen cura o hi ha tractaments que redueixen els simptomes. El problema és que aquestes malalties tenen conseqüències gens positives en el nostre organisme, i el més greu és que són evitables. Si parlem en termes econòmics, la gent malalta no rendeix bé a la seva feina i per tant en aquestes malalties en les que l'abatiment general és un simptoma freqüent, les baixes laborals duren molt temps i l'economia se'n pot ressentir. (sento aquesta reflexió tan poc humana però també cal fer-la de tant en tant.) Per no parlar de la despessa en els tractaments d'aquestes malalties, que hauria de ser nul al nostre país, i en canvi no deixa d'augmentar.
Pel tema de la SIDA, passa el mateix. FA 15 anys, tenir SIDA era sinonim de malaltia mortal. Actualment i gràcies als innumerables esforços que realitzen equips d'investigadors, aquesta malaltia s'ha convertit en una dolència crònica que amb una quantitat més o menys abundant de fàrmacs pot ser compatible amb una vida diària del més normal.
El SIDA és una malaltia amb molt ressò social i per tant és molta la informació que arriba als joves. I molts d'ells saben que vivint a Catalunya el problema de la SIDA no és tan greu. Això provoca que les ultimes tendències en les que els casos de SIDA per transmissió sexual disminuien, s'inverteixin. Augmentem la prevalença de la malaltia a la nostra societat, aquests nous casos provoquen una societat més malalta. I més per una enfermetat que és pot prevenir utilitzant preservatiu.
Hem de pendre consciència de que el preservatiu és l'únic mitjà que té l'especificitat més alta en la prevenció de les MTS, i per tant és el deure de tots trencar tabús i dogmes i fomentar-ne l'ús, perquè a pesar de que moltes MTS siguin curables, a ningú li agrada que actuin a casa nostra.