miércoles, junio 07, 2006

Els joves, centre de la política actualA ningú se li escapa que els i les joves d’aquest país estem copsant una part important de l’atenció política del moment.

La setmana passada el president del govern, Jose Luis Rodríguez Zapatero, presentava durant el discurs sobre l’estat de la Nació, mesures a favor dels i les joves. Zapatero compleix amb la joventut tal i com va prometre, i es proposen solucions per a les principals preocupacions dels joves: l’habitatge i la feina.
Per primer cop es bonificarà durant quatre anys als empresaris que decideixin contractar joves amb caràcter indefinit. Es promocionarà als nostres professors doctors joves per a que puguin realitzar investigacions i cursos als centres i universitats més prestigioses del món.
Es donaran beques per a estudis de postgrau i per a Erasmus, es doblarà el pressupost destinat a les beques per a la resta d’estudis i es concediran ajuts per suplir les carències en anglès. Es crearan préstecs per garantir que els joves tinguin accés a la societat de la informació, adquirint equips i formant-se.

Per afavorir el lloguer entre els joves s’aplicarà l’exempció total a l’IRPF de les rendes immobiliàries que procedeixin del lloguer a joves menors de 35 anys i que aquest col·lectiu acapara el 70 % de les mesures del pla d’habitatge.

Mesures pioneres i que mostren la voluntat del Govern central per ajudar als i les joves, no només paraules sinó també fets.

Ja que parlem de política actual no podem obviar l’Estatut. La JSC promovem el vot afirmatiu en el referèndum del proper 18 de Juny. A part de les millores que suposa en autogovern, finançament, competències, reconeixement nacional,... l’aprovació d’aquest estatut suposarà també un pas endavant pels joves.
El nou estatut reconeix el dret dels joves a emancipar-se i insta als poders públics a que promoguin polítiques que ho permetin, com promocionar l’habitatge públic i protegit, generant sòl i centrant l’atenció en els col·lectius necessitats. S’aposta per un treball estable i de qualitat, garantint i lluitant pels drets dels treballadors de Catalunya, però fent un esment especial als joves. Fins i tot inclou una regulació sobre la realització de polítiques específiques de joventut, la promoció de l’associacionisme i les iniciatives juvenils.

Finalment des de l’Ajuntament de Lleida, es continua invertint en la construcció de pisos protegits. S’ha creat una borsa d’Habitatge Jove que vetlla per a que l’emancipació dels lleidatans no sigui un problema. S’ofereixen activitats de lleure i oci, es promociona l’associacionisme i es potencia el servei a la ciutat amb una borsa de voluntaris.

Després de molt temps els joves tornem a ésser el centre la política municipal, autonòmica i estatal. És nota que el PSC compleix amb el que es promet, i des de la Joventut Socialista de Catalunya, aprofitarem totes les oportunitats possibles per donar als joves un paper transcendental no tan sols en el món polític, sinó també en el social, el cultural i l’acadèmic. Confiar en els joves vol dir confiar en el futur, i els socialistes estem lluitant perquè aquest futur sigui immillorable.