sábado, abril 29, 2006

Celebrant l'1 de Maig


Vivim actualment en una societat que evita en bona part que els i les joves es puguin emancipar. D’una banda tenim els problemes econòmics i la inestabilitat laboral que impedeixen l’emancipació, i per l’altra, si els joves compten amb recursos que els permeten certa independencia del nucli familiar, la gran quantitat de despeses no afavoreixen aquesta llibertat.

Un dels factors principals que genera aquest endarreriment és la inseguretat i la inestabilitat del mercat de treball, una inestabilitat que no permet als joves poder emancipar-se i emprendre una nova vida.

Des de la Joventut Socialista de Lleida, proposem que s’adoptin mesures generals per tal de millorar aquesta situació, com la recerca i la potenciació dels nous jaciments d’ocupació, atenent especialment al tercer sector, el treball de caire social. Gent jove al servei de la gent, donant resposta a les necessitats de la societat. S’ha d’afavorir l’oferta de programes de garantia social i plans de transició al treball per tots aquells joves que no superin l’Educació Secundària Obligatòria, integrant-los a la societat i asegurar-los-hi un futur laboral prosper.

Demanem també una coordinació real entre l’antic INEM i el Servei Català de Col·locació, per crear un servei de col·locació públic realment eficient i de qualitat. Capaç de limitar el recurs a les ETT’s i a les empreses privades de serveis integrats, que abusen dels joves i que amaguen en les seves paraules contractes precaris i males condicions laborals.

Cal fer partíceps a la gent jove dels grans projectes de les ciutats. Iniciatives com el Parc Tecnològic de Gardeny, el futur palau de congressos, l’increment de superfície comercial, els plans de rehabilitació del Centre Històric.... tenen en els joves una eina bàsica per assolir el seu màxim potencial. Joves al servei de la ciutat. Treballant amb contractes laborals dignes, que afavoreixin la formació i l’obertura de nous hortizons.

Per últim cal lluitar per solucionar definitivament la discriminació laboral que encara pateixen dia a dia les dones als seus llocs de treball. No pot ser que en una societat moderna encara existeixin diferències en assumptes tan bàsics.

La joventut socialista lluita per una societat més digna per a tothom. Com a joves, volem ser partíceps d’aquesta societat i volem que se’ns tingui en compte, però no a qualsevol preu i sempre respectant els nostres drets. Una joventut a la que se li respecten els seus drets, serà una societat que sabrà cumplir els seus deures del futur.

Visca el Primer de Maig,